surat yasin, bakal memungkinkan pengangkatan orang dan juga benda-benda yang lebih berlimpah, manusia dapat membikin alat-alat angkutan bumi yang ditarik oleh hewan-hewan itu, semacam dokar, pedati, gerobak serta semacamnya bersama memanfaatkan akal yang dikaruniakan allah kepada khalayak, mereka sanggup pula mengakibatkan alat-alat angkutan yang bergerak oleh kekuatan jentera yang membubuhkan materi bakar berwujud minyak dunia atau batu nyala api, yang pun disediakan dan dikaruniakan allah kepada khalayak. aku terpuruk, seluruh aset aku habis serta menangggung hutang hampir 1. 6 milyar bagus uang investor, bank dan rentenir. nyaris setiap hari terdapat

... Read more